Šta podrazumeva ugovor o upravljanju hotelom?

Ostale teme , Srbija / 13. 01. 2016. / Autor:

Raskid ugovora Falkensteiner Hotel Management i JP Stara planina koji je predviđao upravljanje hotelom na Staroj planini privukao je mnogo pažnje. To je bio povod da se podsetimo šta u stvari predstavlja ugovor o menadžmentu, odnosno upravljanju hotelom.

Izvor: picjumbo.com/Viktor Hanacek

Izvor: picjumbo.com/Viktor Hanacek

Postoje različiti načini ekspanzije hotelskih lanaca. To su ugovorni aranžmani, koji obhvataju pre svega franšizing, ugovor o upravljanju i ugovor o zakupu, ali i direktno investiranje koje predstavlja zajedničko ulaganje sa lokalnim partnerima.

Ugovor o menadžmentu hotelom predstavlja svojevrstan savetodavni odnos u kome jedna firma obezbeđuje drugoj prenošenje znanja i umeća koja su u vezi sa celokupnim upravljanjem hotelom. Ugovor može biti sklopljen na nekoliko godina, ali i na znatno duži vremenski period.

U praksi, to znači da vlasnik hotela angažuje kompaniju koja će njime upravljati. Najčešći slučaj je da vlasnik obezbeđuje hotel, odnosno zgradu sa nameštajem, kao i celokupnu opremu i zadržava pravnu i finansijsku odgovornost.

Angažovana kompanija plaća sve troškove poslovanja od novca koji dobija kroz rad hotela, ali i zadržava svoju naknadu za upravljanje. Ostala sredstva, koja prevazilaze troškove i takozvani management fee, vraća vlasniku.

Izvor: pixabay.com

Izvor: pixabay.com

U velikom broju slučajeva kompanija koja upravlja hotelom ne ulaže kapital i ne preuzima nikakav rizik. Sa druge strane, njihov zadatak je da na hotel, zaposlene i lokalno rukovodstvo prenesu svoja znanja koja se tiču efikasnog rada hotela.

Tako se hoteli iz manjih zemalja lako mogu probiti na inostrano tržište ukoliko angažuju stranu kompaniju ili hotelski lanac. Ipak, ovakvi ugovori imaju i svoje mane. Jedna od njih je i da angažovana kompanija može u svom portfoliju imati i brendove koji su jedni drugima konkurencija.

Svi odnosi između hotela i kompanije koja će njime upravljati trebalo bi da budu pažljivo strukturisani ugovorom. Neke od osnovnih stavki su cena koju će određena kompanija zahtevati za posao upravljanja hotelom, standardi koji se moraju poštovati, učestvovanje vlasnika u donošenju odluka u vezi sa hotelom, kao i načini za rešavanje nesporazuma i raskid ugovora.

Tako vlasnik hotela ima pravo da od kompanije koja upravlja hotelom zahteva da se vodi računa o njegovim interesima, kao i da učestvuje u izboru generalnog direktora i menadžmenta hotela. Sa druge strane, kompanija ima pravo da zahteva da bira, obučava i zapošljava kadar koji im odgovara.

Hotel Roca, Best Western

Hotel Roca, Best Western

Danas, ugovori o upravljanju u svetu najčešće podrazumevaju da radnici hotela rade za kompaniju koja njime upravlja, a ne za vlasnika hotela. Jedino ograničenje jeste mogućnost vlasnika da učestvuje u izboru radnika koji će činiti menadžment hotela.

Zbog velikog broja stavki o kojima se mora voditi računa, ugovori o upravljanju sklapaju se duže vreme, kako ni kompanija koja će upravljati hotelom, a ni vlasnik hotela, ne bi imali nikakvih nedoumica prilikom njegovog vođenja.

Ipak, nesuglasice se događaju. Tako je nedavno hotelska grupacija Falkensteiner raskinula ugovor o upravljanju hotelom na Staroj planini, koji je u vlasništvu države Srbije.

U saopštenju hotelskog lanca koje se pojavilo na društvenm mrežama navodi se da je razlog raskida ugovora neispunjavanje ugovornih obaveza JP Stara planina, ali i promene direktora koji je na predlog ovog lanca upravljao hotelom. Ugovor je bio potpisan 2012. godine i to na 15 godina.

Hotel na Staroj planini; Izvor: falkensteiner.com

Hotel na Staroj planini; Izvor: falkensteiner.com

– Falkensteiner grupacija, ne želeći ni na koji način da ima bilo kakvu odgovornost za neadekvatno upravljanje hotelom i pružanje nekvalitetnih usluga gostima, jer nije mogla upravljati hotelom krivicom JP Stara planina, bila je konačno, nakon velikog napora, prinuđena da raskine ugovor o upravljanju – navodi se u saopštenju koje je potpisano u Zadru.

Nekoliko dana nakon raskida ugovora, ova austrijska kompanija se oglasila sa željom da se ugovor o upravljanju preinači u ugovor o iznajmljivanju hotela. Ipak, takav zahtev nije naišao na razumevanje JP Stara planina.

U ovom preduzeću, u čijem sastavu posluje hotel, istakli su da je raskid ugovora jednostran. Navodno, poslovodstvo JP Stara planina smatra da može da upravlja ovim hotelom bez bilo čije pomoći.

Sa druge strane, odlazak kompanije Falkensteiner koja u svom sastavu ima više od 30 hotela u šest evropskih zemalja, smatra se lošim po srpski turizam jer je ovo bio jedini međunarodni lanac koji je poslovao u Srbiji izvan Beograda. Takođe, ovaj lanac bio je zainteresovan i za izgradnju šest hotela apartmanskog tipa na Staroj planini sa ukupno 1.000 kreveta.

Share Button
blog comments powered by Disqus