Barbara Brglez
02. 09. 2015.

Da li zaposleni u hotelu moraju nositi pločice sa imenima?

Među hotelijerima širom sveta postoje nesuglasice o tome da li bi zaposleni trebalo da nose pločice sa svojim imenom ili ne. I dok su jedni za, smatrajući da one mogu doneti brojne prednosti, drugi su protiv. Sumirano, kao prednosti nošenja pločica sa imenom navode se: bolja komunikacija, motivacija, viši kvalitet usluge, ali i veća bezbednost […]