Milica Bajović
22. 05. 2015.

Kojim vanpansionskim aktivnostima možete poboljšati ponudu hotela

Čini se da je vreme kada su turisti odlazili u hotel samo kako bi prenoćili, prošlo. Konkurencija je sve jača, a gosti sve češće očekuju od hotela mnogo više od pukog noćenja. Na popularnosti dobijaju različiti aspekti turizma, od kulturnog u kome gosti žele da upoznaju istoriju destinacije u koju putuju, preko gastro i aktivnog […]