nepoželjni gosti
29. 11. 2016.

Kako sprečiti dolazak gostiju sa „crne liste“?

„Gost je uvek u pravu“ je moto kojim hotelijeri treba da se vode, ali gde su granice? Posetioci koji se često neprimereno ponašaju u hotelima moraju biti sankcionisani, a za neprijatne situacije i razuman razgovor sa gostima osoblje treba da bude pripremljeno. Mnogi hoteli već imaju regularne strategije za odnos prema gostima sa „crne liste“, pre svega načine […]