Unikatni hoteli ex-Ju regiona

Hrvatska , Ostale teme , Slovenija / 29. 10. 2015. / Autor:

Relais & Chateaux predstavlja udruženje hotela i restorana koji su po nečemu jedinstveni i izdvajaju se od ostalih, a uglavnom su smešteni u objektima od istorijskog značaja.

Hotel Grad Otočec

Hotel Grad Otočec

Ovo udruženje osnovano je u Francuskoj 1954. godine i predstavlja jedinstveni način pružanja usluga u oblasti ugostiteljstva. Pored luksuznih objekata, članovi moraju imati posebne karakteristike koje će ih razlikovati od lanaca hotela. Većina tih objekata predstavlja istorijske znamenitosti, dvorce, zamkove.

Relais & Chateaux u svom sastavu ima 530 članova u 64 zemlje širom sveta. Zahtevajući unikatnost na najvišem nivou, Udruženje ima veoma visoke i striktne standarde. Svi članovi se biraju na osnovu kvaliteta, zadovoljavajući preko 300 kriterijuma. Svaki objekat se redovno kontroliše, za šta je zadužen tim od 10 inspektora.

Udruženje svojim članovima donosi određene benefite, najpre u vidu promocije objekta i razvoja prodaje. Onlajn promocija i promocija na društvenim mrežama udruženja je većini članova dovela više gostiju, a samim tim donela i veću zaradu.

Takođe, svake godine Relais & Chateaux poziva svoje članove da učestvuju na profesionalnim sajmovima na kojima mogu da se sretnu sa stručnjacima iz oblasti turizma.

Hotel Meneghetti, Istra

Hotel Meneghetti, Istra

Članstvo u ovom udruženju može zahtevati hotelijer ili restorater. Međutim, osim što članovi moraju da prihvate temeljne vrednosti ovog udruženja, tu ima i drugih uslova.

Primera radi, objekat mora da bude u funkciji najmanje jednu godinu i to pod istim vlasnikom ili generalnim direktorom. Takođe, hotel ili restoran ne može da pripada bilo kojoj drugoj konkurentskoj marketinškoj organizaciji ili hotelskom lancu i mora prekinuti svaku vrstu članstva kada jednom stupi u Relais & Chateaux.

Nakon pisma vlasnika hotela ili restorana ovoj organizaciji u kome bi trebalo da budu navedeni razlozi zašto žele članstvo, ova organizacija odlučuje da li će ispitati zahtev.

Ukoliko je odgovor potvrdan, od njega će biti zatraženo da pošalje dodatna dokumenta kako bi se izvršila zvanična prijava. Sudeći po dostupnim podacima, to podrazumeva finansijsku participaciju od skoro 2.000 evra.

Hotel Bevanda, Opatija

Hotel Bevanda, Opatija

Sve prijavljene članove proverava komisija i to anonimnim ili zvaničnim revizijama kvaliteta. Prijavljene čeka i razgovor sa predsednikom Relais & Chateaux kako bi se proverila posvećenost vlasnika, “duša” objekta, kao i sigurnost namere za usklađivanje sa vrednostima Relaisa.

Konačno, Upravni odbor odlučuje o prijemu ili odbijanju zahteva na osnovu prethodno navedenih ispitivanja.

Ipak, kao i u drugim sličnim udruženjima, nakon prijema, hotelijeri prve godine plaćaju svojevrsnu naknadu u iznosu od oko 10.000 evra, dok se naknada za restoratere razlikuje na osnovu njihovog prometa i kreće se, grubo rečeno, od nešto više od 750 evra do oko 2.700 evra. Kasnije se plaća i godišnja članarina.

Novi član može da koristi sve usluge koje udruženje pruža, uključujući centralne rezervacione i informacione službe i specijalne ponude. Svi objekti članova Udruženja kontrolišu se najmanje jednom u tri godine.

Hotel Lešić Dimitri Palace, Korčula

Hotel Lešić Dimitri Palace, Korčula

Dodatni alat za praćenje kvaliteta predstavlja i pregled komentara gostiju koji su boravili u objektima koji su deo udruženja. Nepoštovanje kriterijuma kvaliteta, ali i drugih standarda udruženja može dovesti do isključenja.

U našem regionu neki objekti u Hrvatskoj i Sloveniji članovi su udruženja Relais. U Hrvatskoj to su hotel Bevanda u Opatiji, Bastion u Zadru, hotel i restoran Meneghetti u Istri i Lešić Dimitri Palace na Korčuli. Kada je reč o Sloveniji, deo ovog udruženja su hotel Grad u Otočecu i Kendov Dvorec u selu Spodnja Idrija.

Osim toga, kompanija HotelBrain koja je od nedavno preuzela upravljanje novosadskim hotelima Park i Leopold I istakla je i da im je, između ostalog, primarni cilj da učlane ove hotele i u Relais & Chateaux.

Share Button
blog comments powered by Disqus