Vaši gosti su muslimani? Halal je obavezan!

Kako bi zadovoljili želje muslimanskog tržišta, hoteli moraju da se podvrgnu ispunjavanju određenih zahteva i standarda. Halal sertifikat, koji bi označio da je objekat pogodan za ove turiste, znači da hotel mora da ima poseban način pripremanja hrane, ali i da, primera radi, obezbedi mesta predviđena za molitvu, pa i posebne bazene za žene i muškarce.

Hrana sa halal sertifikatom: Foto: Halal.hr

Hrana sa halal sertifikatom: Foto: Halal.hr

The Economist procenjuje da će muslimansko tržište do 2030. godine narasti za 35 odsto. Turska, Malezija, Indonezija i Maroko neke su od zemalja u svetu koje imaju najviše hotela koji su prilagođeni muslimanima. Kako prenosi BBC, oko pedesetak ovakvih hotela u Turskoj, privlači godišnje skoro pet miliona turista.

Ne samo da halal sertifikovani hoteli mogu da privuku veći broj muslimanskih turista, već mogu i da povećaju samu konkurentnost hotela, ali i regiona u kome se on nalazi.

Halal je arapska reč i označava da je nešto ispravno ili po zakonu, odnosno dozvoljeno Kuranom. Hrana koja nosi halal sertifikat pripremljena je tako da poštuje islamske zakone: u njoj nema svinjskog mesa, alkohola i drugih sastojaka. Ona hrana ne sme da sadrži nijednu komponentu koja je muslimanima zabranjena Kuranom.

Bitna je i priprema hrane, pa se mora voditi računa i o tome da se ispoštuju halal standardi. Takođe, hrana spremljena na ovaj način mora se čuvati u posudama koje su očišćene na način propisan Kuranom.

Sobe za molitvu; Foto:  Hotel Ambassador Bankok

Sobe za molitvu; Foto: Hotel Ambassador Bankok

Sve više hotela u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini počinje da vodi računa o muslimanskim turistima i da primenjuje i usvaja halal sertifikate. O njihovoj primeni i sprovođenju brinu se posebne ustanove, Agencija za sertifikovanje halal kvaliteta u Bosni i Centar za sertifikovanje halal kvaliteta u Hrvatskoj.

Procedura je takva da se hoteli najpre prijave za halal sertifikat, da bi zatim komisije ovih ustanova proverile uslove koji moraju biti ispunjeni i, najzad, dodelila halal sertifikat. Sve to košta i do nekoliko desetina hiljada evra, a uslovi za dobijanje sertifikata su prilično strogi.

Postoje tri kategorije halal sertifikata hotela: A, B i C. Najblaže propise ima sertifikat A kategorije, koji zahteva da se hrana priprema od sirovina koje dostavljaju odobreni proizvođači, da u sobama postoji označen smer kible, odnosno jugoistok, strana na koju bi muslimani trebalo da se okrenu tokom molitve.

City Boutique hotel Sarajevo

City Boutique hotel Sarajevo

Takođe, A halal sertifikat podrazumeva i obezbeđenu prostirku za molitvu (serdžada), a mini bar ne sme da sadrži alkoholna pića, kao ni bilo šta drugo što nije halal. U sobama bi trebalo da se nalazi Kuran, tespih (brojanica) i vaktija (raspored molitvi).

Ovakvi hoteli su najliberalniji, a sertifikat ne znači da sve sobe u hotelu moraju poštovati ove standarde, već samo one namenjene muslimanima.

B kategorija halal sertifikata podrazumeva, između ostalog, da u celokupnom objektu ne sme da se služi alkohol, svinjetina ili bilo šta što nije dozvoljeno. C halal sertifikat propisuje najviše uslova koji moraju biti zadovoljeni, a tu, između ostalog, spadaju i odvojeni bazeni za žene i za muškarce. Takve moraju biti i plaže, ukoliko ih hotel ima, kao i spa prostorije.

Hotel Sol Umag, Istra

Hotel Sol Umag, Istra

U ovakvim hotelima zabranjeno je pušenje, a obično se tokom posta – Ramazana, služe sehur, lakši obrok pre početka posta, i iftar, obilniji obrok nakon njegovog završetka.

Na teritoriji BiH prvi halal sertifikat dobio je hotel Hollywood u Sarajevu, juna 2014. godine. Takav sertifikat kasnije su dobili i hotel Europa i City Boutique hotel u Sarajevu.

U Hrvatskoj je proces dodeljivanja halal sertifikata hotelima počeo još 2012. godine. Do sada su ga dobili, između ostalog, hoteli Turist, Westin, Sheraton i Esplanade u Zagrebu, ali i objekti na primorju poput hotela Sol Umag.

Share Button
blog comments powered by Disqus